Zaloguj się

Ja czytam

Dyskusyjne kluby edukacyjne

Księga Bratka - bajki terapeutyczne

Małgorzata Rożyńska, Izabela Mańkowska

Bajki z Księgi Bratka dotyczą spraw ważnych dla dzieci w wieku młodszym szkolnym. Nazywamy je terapeutycznymi, ponieważ z jednej strony pomagają dzieciom oswoić się z trudnymi uczuciami, które towarzyszą im w szkole i w domu, z drugiej zaś służą pogłębieniu relacji między dzieckiem a dorosłym, który im bajki czyta. Trudno przecenić wartość korzyści płynących z tych bajek dla rozwoju emocjonalno-społecznego dzieci i ich więzi z nauczycielem.  

To bajki dla dzieci, które, przynoszą radość dzieciom i dorosłym. Budują pomost między pokoleniami. 

Ścieżka: PRZYJAŹŃ

Bajka mówi o dzieciach, które chcą nawiązać przyjaźń w nowym środowisku, a są przez rówieśników ignorowane, odtrącane. Bratek pomaga wyjaśnić dzieciom, że nie trzeba zmieniać się, by znaleźć przyjaciółkę/ przyjaciela. Uświadamia własne „piękno” i wyjątkowość każdego z osobna. 

Bajka porusza problem przyjaźni i nawiązania dobrych relacji z rówieśnikami. Bohaterka bajki przeżywa przykre emocje w związku z tym, że nie może znaleźć w szkole koleżanki do zabawy, nie udaje się jej z żadnym dzieckiem zaprzyjaźnić. Bratek pomaga zrozumieć jej, że nie można skupiać się wyłącznie na czyichś słabostkach i wadach oraz że nie powinno się ich wytykać dzieciom ani obrażać się na dzieci. Bratek utwierdza bohaterkę, w tym, że jeśli chce mieć przyjaciółkę i być czyjąś przyjaciółką powinna nauczyć się zauważać także zalety dzieci, szanować innych, starać się z uśmiechem zapraszać dzieci do zabawy, a przede wszystkim być dla innych dzieci miłą dziewczynką. 

Ścieżka: BEZPIECZEŃSTWO

Bajka porusza problem asertywnego odmawiania. Bratek pokazuje metodę trzech kroków, jak odmówić i nie stracić kolegów.

Bajka porusza kwestię niesfornego zachowania chłopca podczas wycieczki. Bratek zwraca uwagę na samopoczucie nauczyciela, osoby odpowiedzialnej za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci. Bratek umiejętnie podpowiada dzieciom, jakich zachowań należy się wystrzegać, bo są niebezpieczne i niemiłe dla innych. Bratek uświadamia dzieciom, że niektóre zachowania mogą powodować utratę poczucia bezpieczeństwa u innych dzieci. Bratek stawia dzieciom pytania, które angażują i pobudzają je do dalszych przemyśleń, wyciągania wniosków. Dzieci mają okazję do przekonania się, że na każdy problem da się spojrzeć z różnych stron.

Ścieżka: GRANICE

Zazdrość o zwycięstwa i sukcesy innych, to problem niemal każdego dziecka. Bratek pomaga wyjaśnić, że każdy z nas ma mocne i słabe strony – robi to na przykładach zwierząt. Dzieci dochodzą do wniosku, że nie możemy zmienić swojej natury, pokonać niektórych swoich ograniczeń ( np. niepełnosprawności), dlatego nie wolno nam poniżać drugiej osoby tylko za to, że czegoś nie potrafi zrobić tak dobrze, jak inni.

Bajka porusza problem stawiania granic przez mówienie NIE. Zagadnienie to wymaga wyjaśnienia przede wszystkim dlatego, że dość powszechnie pojawia się u dzieci w tym wieku. Bratek pokazuje dzieciom, jakie są konsekwencje odmawiania udzielenia komuś pomocy (np. pożyczenia zeszytu) bądź ustąpienia pierwszeństwa czy też zaproszenia do wspólnej zabawy albo do wykonania jakiegoś zadania w zespole, a czasami też podzielenia się czymś, itp. Bratek uwrażliwia dzieci na takie zachowania oraz podpowiada, kiedy można odmówić i powiedzieć NIE, a kiedy nie powinno się odmawiać koledze czy koleżance z klasy. Bratek stawia dzieciom pytania, które pobudzają je do dalszych przemyśleń, wyciągania wniosków.

Ścieżka: ZMIANA/PRZEMIANA

Gdy dzieci zaczynają dorastać, wówczas próbują naśladować niektóre zachowania dorosłych. Bratek pomaga im zrozumieć , że w dążeniu do dorosłości i „wielkości” trzeba zachowywać się odpowiedzialnie, a także dbać o zdrowie. .  

Bratek pomaga zauważyć dzieciom, jak zmieniają się w nas uczucia w zależności od danej sytuacji. Odkrycie przez uczniów, że mają prawo do swoich odczuć i reakcji, umacnia w nich poczucie własnej wartości.

W bajce tej Bratek uświadamia uczniom, jak ważne jest dotrzymywanie umów i przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania. Zwraca uwagę, że jeśli dziecko umowy nie dotrzyma, to u kolegi czy koleżanki pojawia się przykra emocja (np. smutku czy złości). Takie zachowanie może być przyczyną pogorszenia relacji między dziećmi. Bratek uzmysławia dzieciom, że przeproszenie kogoś może szybko spowodować zmianę, może zmienić emocje na pozytywne i poprawić relacje. Bratek stara się dowieść dzieciom, że warto sobie wybaczać potknięcia i okazywać zrozumienie. Takim sposobem na pogodzenie się jest podanie sobie rąk i powiedzenie słów: „przepraszam cię, za to, że …” Promowanie takiego podejścia rozwiązywania problemów dziecięcych zaowocuje pozytywnym klimatem w zespole. 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj ×